Dušek i mitovi koji se povezuju sa njim

Kada kupujemo dušek neophodno je da se prethodno informišemo o ovoj vrsti robe što najčešće nije lako jer je ne poznajemo dovoljno, ne znamo na šta treba da obratimo pažnju i ne znamo šta je od onoga što smo čuli istina, a šta je samo mit: Da li je tvrda podloga dobra za leđa? Koji je životni vek jednog dušeka?

Nadamo se da će vam ovaj tekst pomoći da malo više naučite o dušecima i da izaberete dušek bez straha od toga da ćete pogrešiti.

Džepna jezgra i zašto ih odabrati

Džepičasta jezgra predstavljaju osnovu visoko-kvalitetnih dušeka i osnovnu komponentu koju kupac dušeka treba u potpunosti da razume.
Džepno jezgro predstavlja noviju tehnologiju koja je u svetu uglavnom zamenila klasična bonnell (žičana) jezgra. Kod dušeka sa džepnim jezgrom opruge koje se koriste su manjeg prečnika nego kod klasičnih bonnel jezgara. Opruge su, svaka posebno, smeštene u platnene vrećice.